Rezerwaty przyrody w okolicy Giżycka

Rezerwat Jezioro Łuknajno oraz Głazowisko Fuledzki Róg to wizytówki przyrodnicze Wielkiej Krainy Jezior Mazurskich. Oba miejsca dzieli od Giżycka zaledwie kilkanaście kilometrów.

Rezerwat Jezioro Łuknajno
Utworzony tuż po zakończeniu II wojny światowej Rezerwat ornitologiczny Jezioro Łuknajno to jedna z najcenniejszych ostoi ptactwa wodnego w całej Europie. Położony na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego rezerwat nazywany jest „Jeziorem Łabędzim” – rocznie gniazduje tam do kilkudziesięciu par łabędzi niemych, a na pierzenie przybywa ich około 2000. W tym niezwykłym ptasim królestwie można zobaczyć również łyski, hełmiatki, żurawie, kormorany, czaple siwe, nury, jastrzębie czy kruki.

Rezerwat Jeziora Łuknajno to bardzo ważne miejsce na mapie przyrodniczej naszego kontynentu, dlatego już w 1976 roku został wpisany na listę dziedzictwa przyrodniczego świata oraz objęty ochroną jako rezerwat biosfery w ramach programu UNESCO-MAB.  Kilka lat później Łuknajno objęła też międzynarodowa konwencja RAMSAR, chroniąca obszary błotne i podmokłe.

Ten piękny teren obserwować można z wieży widokowej, która znajduje się kilka kilometrów od Mikołajek.

Głazowisko Fuledzki Róg
Głazowisko znajduje się około 15 kilometrów na północny zachód od Giżycka. Samochodem można dojechać do wsi Fuleda, następnie należy pokonać drogę pieszo przez teren prywatny.

Na malowniczym półwyspie Fuledzkim położonym w utworach moreny czołowej znajduje się około 6000 głazów porośniętych rzadkimi roślinami. Największy z głazów ma imponujące wymiary: 9,3 m w obwodzie i wysokość 2 m. Wśród głazów zobaczyć można ciemnozielone odłamki skał osadowych, które na Mazurach znalazły się prawdopodobnie za sprawą lodowca z wyspy Gotlandii na Bałtyku. Obszar Głazowiska Fuledzki Róg to także bogata flota i fauna: oprócz licznych gatunków roślin dostrzec można też stada żurawi.

Głazowisko Fuledzki Róg od 1989 roku jest częścią rezerwatu krajobrazowego Jezioro Dobskie. Na objętym ochroną obszarze 1833 ha oprócz półwyspu Fuledzki Róg znajdują się wyspy: Gilma, Lipka, Wyspy Heleny, Wysoki Ostrów. Słynna wyspa Kormoranów (Wysoki Ostrów), to miejsce gdzie zobaczyć można nie tylko liczne okazy kormorana, ale i derkacza, żurawia, mewy srebrzystej, czapli czy rybitwy. Na wyspie Glima zachowały się natomiast pozostałości pruskiego grodziska.